Välkommen

Vi utför takläggningar och andra takarbeten på plana och låglutande tak i hela Sverige men framför allt mellan Malmö, Göteborg och Jönköping. Vi är specialist på tätning med takduk av termoplast på nyproduktion, omläggning, tilläggsisolering. Även plåtarbeten i samband med takarbeten utförs av oss.

Taket skyddar stora värden. Därför är det viktigt att takentreprenören som lägger Ditt tak har kunskap och yrkeserfarenhet.

Vår Marknad

Våra kunder är i huvudsak byggentreprenörer, fastighetsbolag samt industrier.Större nybyggnationer som t.ex. Ikea Torsvik (115.000 kvm) eller Ica Helsingborg (70.000 kvm) har det sista decenniumet blivit en specialitet där vi har haft stora framgångar.

Genom framgång med de största takentreprenaderna har Sunnerbo Tak AB blivit en självklar kontakt för Sveriges kalkylerare och inköpare.Företagets geografiska marknad - se referenser - är i dag hela Skandinavien, från Ystad i söder till Hammerfest i norr.

Strategi

Sunnerbo Taks strategi är lika enkel som genialisk:
  • hög kvalitet
  • lågt pris
  • bra produktivitet
  • bra produkter
Detta ger leveranstrygghet för kunden.