Produkter
Vi monterar framför allt takduk av mjukgjord termoplast (PVC) med en stomme av polyesterväv som har utvecklats för tak utan ballast. Duken läggs löst, fästs mekaniskt och svetsas homogent ihop med varmluft. Takduken är åldringsstabiliserad och dimensionsstabil vilket tillåter enkla detaljkonstruktioner. Vi använder bara takduk som är anpassad till nordiska krav.